fbpx

Egzotikus szigetek üzenete – művészi tolmácsolásban

okt 3, 2009

Mert szívvel és hozzáértéssel vezetik, s mert a né- ki otthont adó tanintézet sok száz diákjának rokon- szenve és érdeklõdése táplálja, mára már kerüle- tünk egyik rangos és elismert bemutatótermévé vált a Csepel-Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Mansfeld Péter Galériája. A siker „receptjének” további fontos alkotórésze persze az értékes, a nemzetközi kortárs mûvészet- re is kitekintést nyújtó programkínálat is, mely szintén sajátja a Keppel Gyula mûvészeti vezetõ által irányított szellemi-kulturális mûhelynek.

Tulajdonképpen ebbe a sorba illeszthetõ bele Ur Eleonóra batikképeinek október 21-én megnyílott kiállítása is, hiszen a mûvésznõ Thaiföldön, vala- mint Indonéziában is már jó néhány hónapot töl- tött el ennek az õsi, tradicionális mûvészeti formá- nak a tanulmányozásával. Az ott elsajátított techni- kai megoldások, nem utolsósorban pedig az ott megtapasztalt, csodálatosan gazdag, rendkívül változatos szín- és formavilág élménye pedig az- óta is érzékelhetõen rányomja bélyegét Ur Eleonóra alkotásaira. Ezek a mûvek úgy varázsolják elénk az egzotikus állatok és a trópusi növényzet utánoz- hatatlan hangulatú kavalkádját, mint a fényképfel- vételek: az indák érzékelhetõen túlnyúlnak a képek keretein, mint ahogy szinte látjuk tovarebbenni a vaku fényében egy pillanatra megmerevedett szí- nes madarakat, halakat, gyíkokat is.

Nem csoda hát, ha a megnyitó beszédet is egy fotómûvész, Katona Bernadett mondotta el ez al- kalommal, méghozzá igazi „telt ház” elõtt, leg- alább négyszáz helybéli diák, valamint a csepeli mûvészeti élet számos reprezentánsának a jelen- létében. Kiemelkedõ mozzanata volt továbbá a megnyitó ünnepségnek a két ihletett táncmûvész- nõ, Irda Risdiarti és Antal Orsolya által pompáza- tos népviseletben elõadott hagyományos indonéz üdvözlõ tánc, a Panyembrana is.

Ur Eleonóra kiállítása november 20-ig, hétfõtõl péntekig 10 és 18 óra között tekinthetõ meg a Mansfeld Péter Mûvészeti Galériában, a Posztó- gyár u. 10. szám alatt. D. K.

Eseményajánló

Indonéz batik alkotótábor gyerekeknek, felnőtteknek

Indonéz batik alkotótábor gyerekeknek, felnőtteknek

15. Indonéz batik alkotótábor Szentendrén! 15. éve tartom meg gyermekeknek a batik tábort. A jól megszokottakhoz híven, idén, 2024-ben is szeretettel várom az alkotni vágyó gyermekeket és családtagjaikat!Szereted a művészetet? Szeretsz alkotni? Amikor alkotsz a...